Aktuális számunk

Ajánló

Partnereink

Fotóriport

hétfő, 06 január 2020 12:22 Published in Videógaléria

A Jósa András Múzeum Nyíregyházán található megyei múzeum, Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye. Fenntartója - a Sóstói Múzeumfaluval és a Kállay-gyűjteménnyel együtt - 2013. január 1-jétől Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

Az intézmény 1918-tól viseli Jósa András régész, orvos, antropológus, Szabolcs vármegye egykori tiszti főorvosának nevét. Neki az orvosi hivatásában végzett sokrétű tevékenysége mellett nagy érdeme volt a Szabolcs vármegyei múzeum létrehozásában is. Az 1950-es évektől növekedtek a helytörténeti, a történeti dokumentum, a képző- és iparművészeti, numizmatikai, irodalomtörténeti gyűjtemények. Az 1979-ben Sóstógyógyfürdő közelében megnyitott Sóstói Múzeumfalu, a kb. 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum. Feladata a megye néprajzi tájegységei - Nyírség, Szatmár, a Beregi-Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása.

Media

hétfő, 06 január 2020 12:16 Published in Videógaléria

A Jósa András Múzeum nívós restaurátori műhelyébe az anyagok több helyről érkezhetnek be, pl. egy-egy új gyűjtésből vagy akár a raktárból is. Azokat, amelyek a kiállításokra, esetleg publikálásra kerülnek, ezekre az eseményekre szintén itt készítik elő.

Mint Dankóné Németh Erika régészeti szakrestaurátor elmondta, bár az évek alatt természetesen kialakul egy munkafolyamat ebben a tevékenységben is, de minden egyes darab különleges, új kihívást jelent. Okozhatnak meglepetést is a tárgyak, legyen az akár textil, akár fém, akár kerámia, hiszen ők a különböző korok egyedi képviselői, ezért más és más fajta gondoskodást igényelnek.

Media

hétfő, 06 január 2020 12:13 Published in Videógaléria

A Jósa András Múzeum idén Szinyei Merse Pál színpompás képeinek széles panorámáját tárta látogatók elé 2019. augusztus 23. és november 24. között. Megtekinthető volt itt különleges módon, együtt 80 festménye, grafikája és vázlata. Ritka esemény volt ez, hiszen utoljára 1990-ben volt hasonló volumenű kiállítása a Mesternek a Magyar Nemzeti Galériában.

Bár néhány fő műve folyamatosan megtekinthető a Budavári Palotában, alkotásainak nagy része általában mégis rejtve marad a nagyközönség előtt. A múzeum most széles körből válogatva, hazánk köz- és magángyűjteményeinek féltett kincseiből merítve mutatta be a magyar festészet fejlődését az impresszionizmus irányába vezető korszakalkotó mester munkásságát.

Media

péntek, 15 november 2019 11:50 Published in Videógaléria

A Néprajzi osztály két egységből tevődik össze, a Sóstói Múzeumfalu, mint a Jósa András Múzeum tagintézménye őrzi a Jósa András Múzeumban gyűjtött néprajzi tárgyakat. Körülbelül 40 ezer tárgyat foglal magában ez az egyedülálló gyűjtemény. Az összegyűjtött értékek elsősorban a megyehatáron belülről származnak, melyekkel a megyénk sajátosságait igyekeznek az érdeklődőknek bemutatni.

A gyűjteményben a 18. századtól egészen a 20. század közepéig, az 1960-as évekig visszamenőleg találhatók kiállított darabok. A megtekinthető elemeken keresztül igyekeznek bemutatni a paraszti élet folyamatos változását, a használati tárgyait, melyekkel nem csak az a cél, hogy fizikailag megmutassák a korabeli élet sajátosságait, de szeretnék átadni az akkori életmódra jellemző páratlan hangulatot is.

Media

péntek, 15 november 2019 11:48 Published in Videógaléria

A régészet az „ásó tudománya”. Ez annyit jelent, hogy a régész többek között az ásóval, – mint az egyik legfontosabb eszközével – tárja fel az elmúlt századok és ezredek feledésbe merült titkait. Segítségével ismerhetjük meg az egykor itt élt népek földben rejtőző hagyatékát, anyagi kultúráját. Az előkerült leletek, tárgyak illetve különböző földbe ásott objektumok – árkok, gödrök, házak, sírok, kutak stb. – feltárása révén képet kaphatunk a rég elhunytak mindennapjairól. A beruházásokhoz kapcsolódó különböző volumenű földmunkák sok esetben bolygathatják, elpusztíthatják a földben nyugvó emlékeket. Ezeknek az emlékeknek a megmentése és felismerése feladata; ezt a munkát nevezzük ásatásnak, megelőző feltárásnak.

A Jósa András Múzeum Régészeti Osztályának adatfeldolgozó részlege viszonylag nemrég kezdte meg működését. Az ásatások régészeti anyagai feldolgozás nélkül csupán papír- és lelethegyek. Ezeket rendszerezni, digitalizálni kell, s a jövő számára is elérhetővé kell tenni. Hisz csak a kibogozott, sorba állított dokumentumokkal kezdődhet el a kutatás. Kint, a terepen végzett munka után azon dolgoznak, hogy az információk a helyére kerüljenek, a szabadban felvett adatok értelmet nyerjenek, a dokumentáció kerek egésszé álljon össze.

Media

péntek, 15 november 2019 11:46 Published in Videógaléria

A történeti gyűjtemények átfogóan gyűjtik mindazon történeti emlékeket, tárgyakat, dokumentumokat, melyek 1711 után keletkeztek. Kivételt képez a Numizmatikai gyűjtemény, mely a pénz történetének teljes skáláját gyűjti a kezdetektől napjainkig.

A történeti gyűjtemények körébe tartozik:

  • Helytörténeti gyűjtemény, mely az egykori Szabolcs vármegye, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén gyűjti a tárgyi anyagot. Algyűjteményei között jelentős szerepet játszik az I. világháborús jelvénygyűjtemény, Szabolcs vármegye községpecsétnyomói, a vármegyei zászlók és a nyíregyházi katonaság történetét megjelenítő militaria gyűjtemény, mely a katonakiállítás alapját is képezi.
  • A Történeti dokumentum gyűjteménybe a Petrikovics László által adott jelentős vármetszet- és képeslapgyűjtemény (ebben a trianoni határokon túlról származó képes levelezőlapok is szép számmal találhatók) tartozik, de itt őrizzük az I. világháborús röplapokat, aprónyomtatványokat, plakátokat, valamint a vármegye és Nyíregyháza lakóinak életét bemutató korabeli fotókat, dokumentumokat.

Media

csütörtök, 12 szeptember 2019 11:30 Published in Videógaléria

A Jósa András Múzeum Nyíregyházán található megyei múzeum, Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye. Fenntartója - a Sóstói Múzeumfaluval és a Kállay-gyűjteménnyel együtt - 2013. január 1-jétől Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

Az intézmény 1918-tól viseli Jósa András régész, orvos, antropológus, Szabolcs vármegye egykori tiszti főorvosának nevét. Neki az orvosi hivatásában végzett sokrétű tevékenysége mellett nagy érdeme volt a Szabolcs vármegyei múzeum létrehozásában is. Az 1950-es évektől növekedtek a helytörténeti, a történeti dokumentum, a képző- és iparművészeti, numizmatikai, irodalomtörténeti gyűjtemények. Az 1979-ben Sóstógyógyfürdő közelében megnyitott Sóstói Múzeumfalu, a kb. 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum. Feladata a megye néprajzi tájegységei - Nyírség, Szatmár, a Beregi-Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása.

Media

: